Regulamin

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. fotonasciane.pl świadczy usługi produkcji na zamówienie.
 2. Zasady świadczenia usługi opisane są w ninejszym regulaminie.
 3. Każdy użytkownik przed złożeniem zamówienia musi zaznajomić się z zasadami opisanymi w regulaminie.

§2 ZAWARCIE UMOWY

 1. Przedstawione na stronie fotonasciane.pl produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem do przedstawienia użytkownikowi oferty kupna.
 2. Zawarcie umowy następuje po wpłynięciu zapłaty za zlecenie uiszczonej przez Nabywcę.
 3. Czas produkcji fototapety wynosi od 4 do 7 dni roboczych, z zastrzeżeniem, że czas może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od fotonasciane.pl (np. awaria maszyny drukującej). Obsługa serwisu będzie dokładała wszelkich starań ażeby poinformować Nabywcę o planowanym terminie dostawy zamówienia.
 4. Każde zamówienie jest traktowane indywidualnie i produkowane zgodnie z danymi pozostawionymi przez Nabywcę.
 5. Możliwe jest dostosowanie zdjęcia na potrzeby Nabywcy, jednak może się to wiązać z dodatkowymi opłatami. O takiej opłacie serwis fotonasciane.pl poinformuje Nabywcę przed jej nałożeniem.
 6. Wszystkie ceny podane w serwisie fotonasciane.pl uwzględniają: zakup praw autorskich zdjęć bądź grafik wykorzystywanych do produkcji oraz podatek VAT. Koszt wysyłki podawany jest osobno. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 7. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym fotonasciane.pl

§3 PŁATNOŚĆ ZA MÓWIENIE

 1. Ostateczną cenę (z uwzględnieniem kosztów przesyłki) serwis fotonasciane.pl podaje w wiadomości zwrotnej na e-mail z zamówienia.
 2. Płatność za zamówiony towar powinna być dokonana w formie przedpłaty na numer konta podany w e-mailu zwrotnym do zamówienia.

§4 DOSTAWA

 1. Dostawa następuje zazwyczaj w przeciągu 4 dni od daty zaksięgowania płatności Nabywcy (zgodnie z §2 pkt. 3 ninejszego regulaminu, termin ten może ulec zmienie). Jest to spowodowane warunkami technicznymi druku, oraz zajętością pracy na maszynie drukującej.
 2. Towar wysyłany jest kurierem, trafia do klienta najczęściej na drugi dzień od wysyłki.
 3. fotonasciane.pl nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.
 4. Cena za wysyłkę (25 zł) dotyczy wysyłek na terenie Polski.
 5. W przypadku odbioru osobistego nie naliczana jest opłata za wysyłkę.
 6. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Nabywcy od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży, a w szczególności odebrania przesyłki.

§5 PRODUKTY I REKLAMACJE

 1. Fototapety drukowane są (podobnie jak zwykłe tapety) w brytach po ok. 70-100cm szerokości, z 15mm zakładką po prawej stronie brytu.
 2. Serwis fotonasciane.pl zastrzega sobie prawo do nieznacznych odstępstw towaru dostarczonego od zaoferowanego. W tym punkcie mowa o fototapetach. W produkcie mogą wystąpić nieznaczne odstępstwa kolorów, co jest związane z różnym wyświetlaniem kolorów przez monitory różnych komputerów.
 3. Ostateczny wymiar fototapety może różnić się od zamawianego o ok. +/-5mm, jest to spowodowane względami technicznymi. Przeważnie to odstępstwo nie wynosi więcej niż +/-2mm.
 4. Produkty drukowane są z fotografii pochodzących z banku zdjęć, serwis fotonasciane.pl przed uiszczeniem opłaty nie ma możliwości wysłania dokładnego podglądu fototpety w skali 1:1. Wysłanie podglądu w skali 1:1 jest możliwe dopiero po opłaceniu zamówienia i następuje na prośbę Nabywcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakości po powiększeniu zdjęcia oraz nieporządane elementy, typu przebarwienia, które ukazują się na zdjęciu po powiększeniu. Sprzedający mimo to za każdym razem sprawdza jakość zdjęć przed ich wydrukowaniem. W razie niespełniania norm jakościowych Nabywca proszony jest o znalezienie innego, podobnego wzoru, lub jest mu zwracana zapłata, jednak pomniejszona o koszt zdjęcia.
 5. Fototpaety produkowane przez fotonasciane.pl są dodatkowo laminowane. Laminat zabezpieczający jest dodatkową przeźroczystą warstwą, która chroni produkt przed uszkodzeniami i brudem.
 6. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem lub telefonicznie reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru.
 7. Przed nałożeniem fototapety na ścianę, zaleca się jej rozłożenie na kilka minut w celu wyrównania temperatury na powierzchni.
 8. Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu, szczególnie wymiar fototapety, ilość brytów, oraz ich dopasowanie i ewentualne wady fabryczne.
 9. Zwrot towaru jest możliwy tylko i wyłącznie, jeśli ten nie został jeszcze naklejony na ścianę oraz pozostał na nim papier zabezpieczający klej.
 10. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
 11. Serwis fotonasciane.pl dołoży wszelkich starań aby Nabywca był zadowolony z fototapety.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 1. Odstąpienie od umowy następuje, jeśli po upływie 14 dni serwis fotonasciane.pl nie otrzyma zapłaty za towar zamówiony przez Nabywającego.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBWYCH

 1.  Przekazane do serwisu fotonasciane.pl przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Przekazane przez Nabywcę dane osobowe, o ile nie będą konieczne do wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, m. in. do dostawy towarów pod wskazany adres.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego(właściwiel serwisu fotonasciane.pl).
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.fotonasciane.pl
 4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 26.11.2013r.