Logo Podświetlane – Deli Delikatesy

Duża reklama świetlna sklepu
Litery wykonane z plexy barwionej, zamocowane do podświetlanego kasetonu.

deli